Säkerhetsdörr med motorlås till kontor i 20-talshus på Sturegatan